MBI Development d.o.o., prije svega, želi pružiti priliku svim pametnim, motivisanim i sposobnim  
ljudima da rade i doprinose kako ličnom razvoju, tako i razvoju kompanije.

Ukoliko želite da se priključite našem timu, napišite svoju biografiju i pošaljite nam na e-mail adresu human.resources@mbidevelopment.com.

Aplikacija za slanje biografije

Ime:
Prezime:

Email:

CV:

Tekst:

© Copyright MBI Development d.o.o. 2014 Terms and conditions Privacy Policy