– 11 Prodajnih jedinica

– 1 Hipermarket

– 2 Cafe/Restoran

– Ulazni hol

– Toalet

– Lift

– Istovarna rampa – ekonomski ulaz

– Utovarni prostor

– Terasa

– Pokretne trake za ulaz/izlaz iz garaže

– Pokretna stepeništa

– Pomoćno stepenište

– Kontrolna soba

Ukupna Neto Površina: cca. 4000 m2

Fotogalerija