Vila Dalia „Open Day“  Event: Promocija modernog stambenog objekta

Vila Dalia „Open Day“ Event održan je u martu 2016.godine, u poslovnom objektu naselja Vrtovi Riverine na  Ilidži, u organizaciji Investitora MBI Development d.o.o., u sklopu kojeg je predstavljen novi koncept življenja

Manifestaciji su prisustvovali zainteresovani kupci,te predstavnici Unicredit, Raiffeisen i Intesa Sanpaolo banke. Učesnici Eventa su imali priliku posjetiti pokaznu stambenu jedinicu Vila Dalia objekta, izgrađenu u stvarnoj veličini i uvjeriti se u kvalitet korištenih materijala.

                                                                      

Pored toga, prisutnim je prezentiran i koncept naselja uz pomoć izrađenih maketa naselja Vrtovi Riverine, Vila Dalia objekta i svih tipova stambenih jedinica.

Pravni savjetnik MBI Development je bio na raspolaganju kupcima za sve informacije o procesu kupovine stanova, dok su predstavnici banaka kupcima pružili informacije o finansiranju kupovine stana.

Nakon prezentacije posjetioci su se pridružili zabavi i uživali u raznovrsnoj hrani.

    


 

 

 

© Copyright MBI Development d.o.o. 2014 Terms and conditions Privacy Policy