Aplikacija za iznajmljivanje prostora

Ime i adresa kompanije:
Marka koju vaša kompanija predstavlja:

Kategorija (prodajni proizvod):

Kategorija (prodajni proizvod):

Potrebna površina:

Potrebni sprat:

Rok najma (standardni, 5 godina / kraće):

Kontakt telefon:

E-mail:

Odgovorna osoba:

Dodatno:

© Copyright MBI Development d.o.o. 2014 Terms and conditions Privacy Policy