Aplikacija za slanje biografije

MBI Development d.o.o., prije svega, želi pružiti priliku svim pametnim, motivisanim i sposobnim
ljudima da rade i doprinose kako ličnom razvoju, tako i razvoju kompanije.

Ukoliko želite da se priključite našem timu, napišite svoju biografiju i pošaljite nam na e-mail adresu human.resources@mbidevelopment.com.